Mitä on biokaasu

Miten biokaasua tuotetaan?

Biokaasua (eng. biogas) syntyy kun mikrobit hajottavat orgaanista materiaalia hapettomissa olosuhteissa. Kaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Luontaisesti biokaasua syntyy esimerkiksi soissa ja järvien pohjamudassa.

Biokaasua voidaan tuottaa sulkemalla eloperäisiä aineksia ilmatiiviisiin säiliöihin biokaasureaktoreihin. Biokaasun tuotantoon käy lähes kaikki biohajoava materiaali. Maatiloilta saadaan raaka-aineiksi mm. lantaa, kasvijätteitä ja erikseen biokaasutuotantoa varten viljeltyjä energiakasveja. Lisäksi biokaasua voidaan tuottaa biojätteistä, puhdistamo- ja saostuskaivolietteistä sekä teollisuusyritysten biohajoavista sivuvirroista.

Biokaasun vaikutukset ympäristöön

Biokaasulla ajettaessa auton pakokaasut sisältävät 20-25 % vähemmän hiilidioksidia kuin bensiinillä ajettaessa. Hiukkaspäästöjä ei ole lainkaan ja useimpien päästökomponenttien määrä vähenee yli 90%:lla siirryttäessä dieselistä ja bensiinistä biokaasun käyttöön.

Biokaasulla on kaikista liikennepolttoaineista alhaisimmat kasvihuonekaasupäästöt. Biokaasua käytettäessä vähenevät kasvihuonekaasupäästöt jopa yli 95%.

Biokaasu ei voi pilata vesisöjä, koska ilmaa kevyempänä kaasuna se mahdollisen vuodon sattuessa karkaa taivaan tuuliin. Biokaasun siirtoon ei liity ympäristöriskejä.

Biokaasun tuotannossa syntyneet sivutuotteet voidaan hyödyntää lannoitteena maatalous- ja puutarhatuotannossa. Näin päästään todelliseen ravinteiden ja energian kiertoon.

Biokaasu on moottoriystävällinen

Biokaasu on myös moottoriystävällistä, koska puhtaana polttoaineena se ei karstoita moottoria. Moottoriöljy pysyy puhtaampana kuin nestemäisillä polttoaineilla ajettaessa. Kaasu ei myöskään huuhtele öljyä pois sylinterin seinämiltä, jolloin voitelu tehostuu ja moottorin kuluminen on vähäisempää.

Biokaasun tuotanto

Gasumin markkinoima biokaasu tuotetaan Kouvolassa Kymen Bioenergian biokaasulaitoksella sekä Suomenojan vedenpuhdistamolla Espoossa. Kouvolassa bioaasun raaka-aineina käytetään Kouvolan alueen puhdistamolietettä, Kymenlaakson alueen biojätteitä ja säilörehua. Espoossa biokaasun raaka-aineena on puhdistamoliete. Molemmilla tuotantopaikoilla biokaasu jalostetaan ja puhdistetaan liikennekäyttöön soveltuvaksi ja pumpataan maakaasun jakeluverkkoon.

Mitä on maakaasu

Miten maakaasua tuotetaan?

Maakaasu (eng. natural gas) on fossiilinen polttoaine, joka biokaasun tapaan koostuu suurimmaksi osaksi metaanista. Maakaasussa on lisäksi pieniä määriä etaania, propaania, butaania, pentaania sekä muita raskaampia hiilivetyjä ja toisinaan typpeä ja heliumia. Maakaasu on syntynyt ajan saatossa kun eloperäistä ainetta on jäänyt hapettomiin olosuhteisiin. Maakaasua saadaan maakaasu- ja öljylähteistä, jotka ovat onkaloita maankuoressa maalla tai merellä. Maaperästä saatava maakaasu puhdistetaan maakaasunjalostuslaitoksessa, jossa siitä poistetaan kaikki muu kuin metaani.

Maakaasun tuotanto

Gasumin markkinoima maakaasu tulee Venäjältä Länsi-Siperiasta Jamburgin ja Urengoin maakaasukentiltä, noin 3300 kilometrin päästä Suomen rajalta.

Arviot maakaasun riittävyydestä ovat muuttuneet viime vuosina huomattavasti ekstraktiotekniikan kehityttyä. Nyt kun ns. liuskekaasu voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin, uskotaan maakaasuvarojen riittävän vähintään 100 vuotta eli siis paljon pitempään kuin öljyä riittää.

HUOM.

Torstaina 30.5.2024 avaamme poikkeuksellisesti vasta puoliltapäivin kun palaamme työkeikalta Helsingistä.

Puhelimeen, sähköposteihin ja whatsappiin vastaamme normaalisti

0445777888